1. Shymkent
 2. Ust-Kamenogorsk
 3. Korday
 4. Kostanay
 5. Taraz
 6. Stepnogorsk
 7. Kokshetau
 8. Karaganda
 9. Pavlodr
 10. Almaty
 11. Kyzylorda
 12. Petropavlovsk
 13. Uralsk
 14. Aktobe